Pogoji poslovanja

S plačilom kupnine se vsak posamezni udeleženec (v nadaljevanju uporabnik) zaključene serije lekcij ozaveščanja skozi gib po metodi Feldenkrais (v nadaljevanju vadbeni program) in individualnih lekcij funkcionalne integracije (v nadaljevanju individualna obravnava) strinja z naslednjimi pogoji poslovanja podjetja Mikrogib, Mateja Pate, s. p. (v nadaljevanju ponudnik):

1. Uporabnik, ki se želi udeležiti vseh lekcij v sklopu vadbenega programa, poravna stroške udeležbe vnaprej za celoten vadbeni program. Če se katerega od srečanj ne more udeležiti, prejme časovno omejen dostop do zvočnega posnetka lekcije, ki jo je zamudil. Prenos zakupljenih, a neizkoriščenih obiskov v naslednji vadbeni program ni možen, prav tako tudi ni možno vračilo denarja. V primeru, da uporabnik vadbenega programa iz osebnih razlogov ne more dokončati, lahko prenese zakupljene obiske na drugo osebo. Plačilo je možno v gotovini na mestu izvajanja storitev ali z nakazilom na transakcijski račun ponudnika. Plačilo s kartico ni možno. Določilo velja za udeležbo v živo in za srečanja prek spleta.

2. Možnost posamičnih občasnih obiskov lekcij v sklopu vadbenega programa imajo le udeleženci srečanj v živo, ki poravnajo stroške za posamični obisk v gotovini na licu mesta. Plačilo s kartico ni možno.

3. V primeru višje sile se lahko vadbeni program, ki poteka v živo, delno ali v celoti izvede prek spleta. Izvedba vadbenega programa prek spleta se šteje za enakovredno izvedbi programa v živo. S tem, ko je storitev opravljena v živo ali prek spleta, se ponudnik razveže vseh obveznosti do uporabnika in mu ni dolžan vračati denarja zaradi morebitne spletne izvedbe vadbenega programa.

4. Če mora ponudnik odpovedati srečanje v okviru vadbenega programa zaradi določila v najemni pogodbi za prostore, kjer poteka vadba, ki navaja, da ima najemodajalec prednost pri uporabi prostorov, se srečanje v živo nadomesti s srečanjem prek spleta ali z dostopom do časovno omejenega zvočnega posnetka lekcije, kar se šteje enakovredno vadbi v živo.

5. V času šolskih počitnic, praznikov in dela prostih dni srečanja v sklopu vadbenega programa odpadejo.

6. V primeru, da posamezna predvidena srečanja v sklopu vadbenega programa odpadejo po krivdi ponudnika, se ta z uporabnikom dogovori za nadomestni termin oziroma nadomestni način izvedbe programa. V primeru, da vsa predvidena srečanja odpadejo po krivdi ponudnika, ta uporabniku povrne kupnino v celoti.

7. Ponudnik si pridržuje pravico, da prilagodi izvajanje vadbenega programa zaradi nepredvidenih obveznosti.

8. Ponudnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe vadbenega programa, če je prijav premalo ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

9. Odpoved udeležbe na vadbenem programu je možna s pisno izjavo prek e-pošte. Če ponudnik prejme odpoved do 7 dni pred začetkom programa, uporabniku povrne kupnino v celoti. Če uporabnik odpove udeležbo v manj kot 7 dneh od začetka programa, ponudnik kupnine ne povrne.

10. Udeležba na individualni obravnavi se plača po izvedbi obravnave v gotovini na licu mesta ali z nakazilom na transakcijski račun ponudnika. Plačilo s kartico ni možno.

11. Pisna ali ustna odpoved srečanja s strani uporabnika je brezplačna do 24 ur pred dogovorjenim terminom individualne obravnave. Za odpoved srečanja v manj kot 24 urah pred dogovorjenim terminom ponudnik uporabniku zaračuna polovico cene srečanja.

12. Ponudnik si pridržuje pravico do odpovedi individualne obravnave zaradi višje sile.

13. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe lokacije, cenika in urnika opravljanja storitev ter do spremembe splošnih pogojev.

Pogoji poslovanja so bili nazadnje posodobljeni 18.12.2023.

Mikrogib, Mateja Pate, s. p.