Zavrnitev odgovornosti

Lekcije ozaveščanja skozi gib (Awareness Through Movement) in lekcije funkcionalne integracije (Functional Integration) niso nadomestilo za zdravniško obravnavo. Če imate kakršne koli zdravstvene težave, se pred izvajanjem lekcij posvetujte z zdravnikom in me nanje opozorite pred udeležbo na prvi lekciji.

Z udeležbo na lekcijah ozaveščanja skozi gib se zavezujete k temu, da se ravnate po navodilih Feldenkrais pedagoginje ter da gibanje prilagodite svojim trenutnim telesnim zmožnostim in zdravstvenemu stanju.

Odgovornost je izključno na strani uporabnika. Mikrogib, Mateja Pate s. p., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno osebno, stvarno in premoženjsko škodo, ki bi lahko nastala ob uporabi lekcij ozaveščanja skozi gib in funkcionalne integracije.