Cenik

DELO V SKUPINI

Ozaveščanje skozi gib (Awareness Through Movement®, ATM)

Za nove člane skupine je prvi obisk lekcije ozaveščanja skozi gib brezplačen. Eno srečanje traja 50-60 minut.

Delo poteka v obliki 10-tedenskih segmentov, ki so prek leta organizirani kot tematske delavnice jeseni (oktober-december), pozimi (januar-marec) in spomladi (april-junij). Lekcije v okviru posamezne delavnice se dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato je priporočljiva udeležba na celotnem segmentu.

Cena celotnega segmenta (10 lekcij): v živo 110 € / splet 100 €

Cena za obisk ene lekcije: v živo 13 € / splet 12 €

INDIVIDUALNO DELO

Funkcionalna integracija (Functional Integration®, FI)

Prvi obisk: 60 €

Vsak naslednji obisk: 50 €

Prvo srečanje traja 75 minut, vsako naslednje srečanje pa 60 minut.

Cene veljajo od 1.9.2022.

VADBA ZA ZAPOSLENE

Metoda Feldenkrais je nadvse primerna vadba za zaposlene. Pomislite nanjo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, bodisi v obliki rednih tedenskih lekcij ali pa občasnih tematksih delavnic. Pišite nam za ponudbo.

DARILNI BON

Ste v zadregi, kaj ob različnih priložnostih podariti vašim najbližjim, prijateljem, sodelavcem? Odločite se za darilni bon in jim omogočite nepozabno izkušnjo.

POGOJI POSLOVANJA

S plačilom se vsak posamezen udeleženec lekcij po metodi Feldenkrais (v nadaljevanju uporabnik) strinja z naslednjimi pogoji poslovanja podjetja Mikrogib, Mateja Pate, s. p. (v nadaljevanju ponudnik):

1. Udeležba na lekcijah ozaveščanja skozi gib se plača vnaprej za celoten segment. Ob morebitnem izostanku uporabnik prejme dostop do zvočnega posnetka lekcije, ki jo je zamudil. Prenos zakupljenih, a neizkoriščenih obiskov v naslednji segment ni možen, prav tako tudi ni možno vračilo denarja. Plačilo je možno v gotovini na mestu izvajanja storitev ali z nakazilom na transakcijski račun ponudnika.

2. V primeru višje sile (naravne katastrofe, pandemije/epidemije, izredne razmere ipd) se lahko program, ki poteka v živo, delno ali v celoti izvede prek spleta. Praksa prek spleta se šteje za enakovredno praksi v živo. S tem, ko je storitev opravljena v živo ali prek spleta, se ponudnik razveže vseh obveznosti do uporabnika in mu ni dolžan vračati denarja zaradi morebitne spletne izvedbe programa.

3. V času šolskih počitnic in dela prostih dni srečanja odpadejo. V primeru, da vsa ali posamezna predvidena srečanja odpadejo po krivdi ponudnika, se ta z uporabnikom dogovori za nadomestni termin. Če ta uporabniku ne ustreza, mu ponudnik vrne kupnino ali njen sorazmerni delež.

4. Odpoved udeležbe na posameznem segmentu je možna s pisno izjavo prek e-pošte. Če ponudnik prejme odpoved do 7 dni pred začetkom segmenta, uporabniku povrne kupnino v celoti. Če uporabnik odpove udeležbo v manj kot 7 dneh od začetka segmenta, ponudnik kupnine ne povrne.

5. Ponudnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe storitev, če je prijav premalo ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe lokacije, cenika in urnika opravljanja storitev ter do spremembe splošnih pogojev.