Politika zasebnosti

Politika zasebnosti je notranji akt podjetja Mikrogib, Mateja Pate, s. p. (v nadaljevanju upravljavec), ki določa pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalca pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov. Politika zasebnosti je namenjena naslednjim posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje upravljavec (v nadaljevanju uporabnikom): 1) naročnikom storitev upravljavca, 2) posameznikom v pravnih osebah, s katerimi upravljavec poslovno sodeluje in 3) uporabnikom spletne strani www.mikrogib.si.

Politika zasebnosti velja za vse uporabnike, je zavezujoča za upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov in je sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej določenimi nameni. Upravljalec pri vseh aktivnostih in dejanjih, pri katerih uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo, vnaprej seznani uporabnika s politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani upravljavca.

Upravljavec osebne podatke uporabnikov obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. list RS, št. 163/22) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR, Uredba EU 2016/679).

1. Podatki o upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov uporabnikov

Naziv: Mikrogib, Mateja Pate, s. p.

Naslov: Predmeja 79, 5270 Ajdovščina

Davčna številka: 80612784

Matična številka: 8297754000

Elektronski naslov: mateja@mikrogib.si

Telefonska številka: 041 393 513

Kontaktna oseba: Mateja Pate

2. Načela obdelave osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost uporabnikov in upošteva naslednja splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 1. Zakonitost, poštenost in preglednost. Osebne podatke uporabnikov obdeluje zakonito, pošteno in pregledno.
 2. Omejitev namena. Osebne podatke zbira za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti. Ne obdeluje jih na način, ki ni skladen s temi nameni.
 3. Minimalna obdelava podatkov. Osebne podatke obdeluje v najmanjšem možnem obsegu za namene, za katere se obdelujejo.
 4. Točnost. Upravljavec skrbi, da so osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in redno posodabljani. Netočne podatke izbriše ali popravi brez odlašanja.
 5. Ohranjanje omejenega časa. Upravljavec osebne podatke hrani le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdeluje, ali dokler to zahteva zakonodaja.
 6. Integriteta in zaupnost. Upravljavec skrbi za ustrezno varnost osebnih podatkov (vključujoč zaščito pred nepooblaščenim ali nezakonitim dostopom, izgubo, uničenjem ali poškodbami) z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.
 7. Pravice posameznika. Uporabnikom, na katere se nanašajo osebni podatki, upravljavec zagotavlja določene pravice, in sicer pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa svojih podatkov, pravico do omejitve obdelave ter pravico do ugovora proti obdelavi in prenos osebnih podatkov.

3. Namen obdelave osebnih podatkov

Upravljavec podatke obdeluje na zakoniti pravni podlagi (na podlagi zakonodaje, da izpolni svoje zakonske obveznosti), na pogodbeni podlagi (za namene izvajanja pogodbe z uporabnikom) in na podlagi izrecne privolitve. Za zakonito in pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika upravljavec ne potrebuje izrecnega soglasja. Izrecna privolitev je potrebna za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo. Izrecna privolitev je prostovoljna izjava uporabnika, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo za določen namen, ki je pojasnjen pred izrecno privolitvijo uporabnika v obdelavo njegovih osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadar koli prekliče.

Upravljavec podatke obdeluje za naslednje namene:

 1. Za izpolnitev pogodbenih obveznosti, torej ko uporabnik naroči storitev upravljavca. V tem primeru upravljavec obdeluje podatke na pogodbeni podlagi, pri čemer izrecno soglasje za obdelavo podatkov ni potrebno. Izrecna privolitev prav tako ni potrebna pri pošiljanju obvestil, ki se navezujejo na pogodbeno obveznost (npr. naročilo na e-novice ali prejemanje obvestil prek tekstovnih telefonskih sporočil, če ne gre za tržne vsebine).
 2. Pri zagotavljanju informacij o storitvah, po katerih vprašuje uporabnik preko e-pošte ali spletnega obrazca za stik. Izrecna privolitev za obdelavo podatkov v tem primeru ni potrebna.
 3. Za namene promocije – torej za pošiljanje reklamnih sporočil s tržno vsebino, ki ne izhajajo iz pogodbenih obveznosti, prek e-pošte ali tekstovnih telefonskih sporočil. V tem primeru upravljavec pridobi izrecno privolitev uporabnika za obdelavo njegovih podatkov.

V primeru, da bo upravljavec želel obdelovati osebne podatke za nove namene, za katere ne bo imel ne ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve, bo uporabniku zagotovil vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobil novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Če bo upravljavec na spletni strani omogočil javne objave uporabnikov (t.j. objave, pri katerih uporabnik sam razkrije svoje osebne podatke z namenom podajanja mnenja), upravljavec ne odgovarja za zlorabe javno objavljenih osebnih podatkov uporabnikov s strani tretjih oseb in podatkov ne bo obdeloval za druge namene kot je namen, da uporabniku omogoči javno podajanje mnenja.

4. Osebni podatki uporabnikov, ki jih upravljavec obdeluje

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:

 1. ime in priimek,
 2. naslov (ulica/naselje, poštna številka, kraj),
 3. naslov elektronske pošte,
 4. telefonska številka,
 5. številka transakcijskega računa.

5. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec hrani osebne podatke uporabnika toliko časa, kolikor je to potrebno za namen obdelave podatkov. Rok hrambe osebnih podatkov je vezan tudi na veljavno zakonodajo (npr. s področja davkov, računovodstva). V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

6. Pritožba v primeru kršitev

Uporabnik ima v primeru kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Prijavo lahko odda na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

7. Spremembe politike zasebnosti

Upravljavec si pridržuje pravico, da spremeni politiko zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami. O spremembah obvesti uporabnike v pisni obliki prek elektronske pošte.

Notranji akt je bil sprejet 4.9.2023. Politika zasebnosti velja od navedenega dne dalje.

Mikrogib, Mateja Pate, s. p.